CHUẨN BỊ HỒ SƠ KIỂM XƯỞNG XUẤT KHẨU

Email: annanguyenlogistics@gmail.com

Hotline: 0966247488 - 0767891827

CHUẨN BỊ HỒ SƠ KIỂM XƯỞNG XUẤT KHẨU
Ngày đăng: 29/03/2022 02:35 PM

Thời kỳ Hội nhập Kinh tế Quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các Doanh nghiệp. Sản phẩm Xuất khẩu từ Việt Nam sang nước ngoài dễ dàng hơn trước rất nhiều. Để một Sản phẩm Xuất khẩu ngoài việc phải đạt rất nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí theo Quy định của pháp luật còn có tiêu chuẩn của khách hàng. Trong các tiêu chuẩn đó có tiêu chuẩn nhà máy phải đảm bảo năng lực sản xuất xuất khẩu. Một tiêu chuẩn vừa phải tuân thủ theo Quy định của Hải Quan vừa phải tuân thủ theo các tiêu chí của khách hàng.

 
Bộ hồ sơ kiểm xưởng Gia công xuất khẩu khi Doanh nghiệp lần đầu tiên xuất khẩu cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
1. Giấy phép kinh doanh bản đầu tiên + bản thay đổi gần đây (sao y bản chính công ty).
2. Hộ chiếu hoặc căn cước công dân (sao y bản chính địa phương).
3. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về sử dụng nhà xưởng (sao y bản chính địa phương).
4. Quy trình sản xuất và Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu máy móc thiết bị: Các hóa đơn mua máy móc (sao y bản chính công ty). Trường hợp có thuê thì phải có hợp đồng thuê máy móc.
5. Bảng lương thanh toán cho công nhân gần nhất (Phiếu chi hoặc lệnh chuyển khoản), thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (sao y bản chính công ty).
6. Hợp đồng gia công (sao y bản chính công ty).
7. Giấy giới thiệu (1 bản).
8. Xác nhận tài khoản USD và VND tại ngân hàng. (sao y bản chính công ty)
9. Mẫu 12 - Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và sản phẩm xuất khẩu.
 
Quy trình kiểm xưởng sản xuất như sau:
 
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ trên từ mục 1 - 9 và nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan Gia công mà Doanh nghiệp đăng ký. Cán bộ Hải Quan tiếp nhận và sẽ kiểm tra toàn bộ thông tin trên hồ sơ và sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có).
 
Bước 2: Cập nhật lên phần mềm Hải quan những tài liệu sau:
+ Thông tin Doanh nghiệp, Giám đốc Doanh nghiệp. (nhập liệu).
+ Thông tin nhà xưởng sản xuất. (nhập liệu).
+ Năng lực sản xuất của Doanh nghiệp theo tháng/quý/ năm. (nhập liệu).
+ Giấy phép đăng ký Kinh doanh. (file  pdf đính kèm, nhớ giảm dung lượng file trước khi đính file).
+ Mẫu 12 đã được Giám đốc Doanh nghiệp ký (file pdf, nhớ giảm dung lượng file đính kèm trước khi đính file).
+ Hợp đồng thuê nhà xưởng. (file  pdf đính kèm, nhớ giảm dung lượng file trước khi đính file).
 
Bước 3: Cơ quan hải quan sẽ ban hành Quyết định về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất. Cơ quan Hải quan sẽ xuống kiểm tra thực tế tại nhà máy trong thời hạn 05 ngày làm việc để đánh giá lại năng lực của nhà máy có đúng như khai báo không sẽ xảy ra 3 trường hợp:
 
Trường hợp 1: Năng lực sản xuất Đúng như khai báo thì Doanh nghiệp sẽ được ký Biên bản Kiểm tra cơ sở sản xuất. 
Trường hợp 2: Năng lực sản xuất Không Đúng như khai báo thì Doanh nghiệp cần phải chỉnh sửa lại Hồ sơ cho đúng với năng lực sản xuất  thực tế của Doanh nghiệp sau đó mới được ký các Biên Bản Kiểm tra cơ sở sản xuất.
Trường hợp 3: Doanh nghiệp không đủ năng lực sản xuất. 
 
Bước 4: Cơ quan hải quan sẽ ban hành Kết luận Kiểm tra cơ sở sản xuất. 
 
Bước 5: Doanh nghiệp tiến hành đăng ký tờ khai xuất / nhập khẩu. Lưu ý Doanh nghiệp phải khai báo đúng loại hình khi đăng ký tờ khai để tránh trường hợp phải hủy tờ khai khi lần đầu tiên xuất/nhập khẩu.
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để các Chuyên viên kỹ thuật tư vấn Chuẩn bị Hồ sơ Kiểm xưởng Xuất khẩu.
Dưới đây một vài hình ảnh nhà máy sản xuất chúng tôi đã hoàn thành Hồ sơ Kiểm xưởng Xuất khẩu.

                                                                                                 

 

                                                     

 


 

Zalo
Hotline