CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (CERTIFICATE OF ORIGIN)

Email: annanguyenlogistics@gmail.com

Hotline: 0966247488 - 0767891827

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (CERTIFICATE OF ORIGIN)
Ngày đăng: 07/03/2021 09:23 AM

          Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó. (Khoản 4, Nghị định 31/2018)

 

 

Mục đích của C/O ưu đãi:

  • Chứng minh rằng hàng hóa được sản xuất, chế biến trong lãnh thổ của một bên tham gia Hiệp định thương mại.
  • Là cơ sở để nước nhập khẩu cho hưởng ưu đãi thuế quan hoặc áp dụng các biện pháp thương mại.

          Đối với hàng xuất khẩu: Tùy vào thị trường xuất khẩu khác nhau sẽ có các mẫu C/O khác nhau và tùy thuộc mặt hàng xuất khẩu khác nhau sẽ có quy tắc xuất xứ mặt hàng khác nhau.

 

 

Một vài mẫu C.O:

 
 


 
   


 


    

         Đối với hàng nhập khẩu: Bạn nhận được Bộ chứng từ của khách hàng gửi và trong đó có C/O, bạn không thể kiểm tra được những bất hợp lệ của C/O cho đến khi làm thủ tục Hải  Quan mới biết là C/O bị bác và Doanh nghiệp phải nộp toàn bộ thuế nhập khẩu.

 

     Hiện nay, Chứng nhận xuất xứ đã lên điện tử. Dưới đây là một vài link tra cứu Chứng nhận xuất xứ điện tử:

 

1. Form E (China)

 

Đối với hàng hóa nhập từ China. Bạn cần kiểm tra lại thông tin chứng nhận xuất xứ khách hàng gửi cho bạn trên hệ thống tại nước Trung Quốc. Dưới đây là 2 trang tra cứu tính xác thực của Form E:

 

* Do Hải quan Trung Quốc cấp:

 

E-government Platform for the Origin of China's Exports (customs.gov.cn)

 

*  Do Phòng thương mại Trung Quốc cấp:

 

China Council For The Promotion Of InternationalTrade Internet authentication center (ccpiteco.net)

 

2. Form D

 

Trang thông tin điện tử tra cứu tính xác thực C/O mẫu D của các nước như sau:

- Campuchia: https://co.moc.gov.kh/Verify/Index hoặc

ATIGA e-Form D Tracking|ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ - Cambodia National Single Window (nsw.gov.kh)

- Indonesia: https://ska.kemendag.go.id/verification-coo

- Malaysia: http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/dnex_app

- Myanmar: https://verificationco.myanmartradenet.com

- Singapore: https://www.ntp-ics.gov.sg/vp/

- Thái Lan: https://verify.dft.go.th.

 

 

3. Form AJ

 

Top page | EPA Reference System (jcci.or.jp)

 

4. Form JV 

 

Top page | EPA Reference System (jcci.or.jp)

 

5. Form VC (Chile)

 

Página no encontrada - SOFOFA SOFOFA

 

6. Form AI

 

Common Digital Platform for Issuance of Certificate of Origin (dgft.gov.in)

 

7. Form AK, VK

 

Authenticity of a certificate of origin Search (customs.go.kr)

 

 

8. Form UKFTA (mã EORI)

 

What is the EORI number you want to check? - Check an EORI number - GOV.UK (tax.service.gov.uk)

 

9. Form EVFTA (mã REX)

 

REX – Registered Exporter system - European Commission (europa.eu)

 

 

 

          Để tránh những rủi ro không mong muốn cho Doanh nghiệp của mình. Hãy liên hệ với các Chuyên viên kỹ thuật để được tư vấn, hỗ trợ bằng nghiệp vụ.

 

Zalo
Hotline