XÁC NHẬN

Email: annanguyenlogistics@gmail.com

Hotline: 0966247488 - 0767891827

XÁC NHẬN
Ngày đăng: 07/03/2021 09:57 AM

Đối với hàng hóa hữu hình: Chúng tôi sẽ có các biên bản bàn giao xác nhận hàng hóa, Biên bản bàn giao chứng từ.

Đối với hàng hóa vô hình: Quý khách hàng duyệt Demo và ký xác nhận. Chúng tôi sẽ tiến hành  thực hiện như quy trình.

Zalo
Hotline