CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ (GIAO CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN (CASH AGAINST DOCUMENTS – CAD))

Email: annanguyenlogistics@gmail.com

Hotline: 0966247488 - 0767891827

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ (GIAO CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN (CASH AGAINST DOCUMENTS – CAD))
Ngày đăng: 04/05/2024 01:39 PM

II) GIAO CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN (CASH AGAINST DOCUMENTS – CAD)

1. Khái niệm

CAD là phương thức thanh toán trong đó nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản tín thác (Trust Account) để thanh toán cho người xuất khẩu, khi nhà xuất khẩu xuất trình đầy đủ những chứng từ theo yêu cầu. Nhà xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng để nhận tiền thanh toán.

2Quy trình nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

Diễn giải quy trình:

(1) Sau khi ký hợp đồng với nhà xuất khẩu (trong đó phương thức thanh toán được quy định sử dụng là CAD), người nhập khẩu cần đến ngân hàng phục vụ mình yêu cầu thực hiện dịch vụ CAD. Để làm được điều đó, người nhập khẩu và ngân hàng sẽ thỏa thuận và ký một bản ghi nhớ (Memorandum) gồm những nội dung sau:

 • Phương thức thanh toán: CAD
 • Số tiền ký quỹ trị giá 100% thương vụ.
 • Những chứng từ yêu cầu
 • Phí dịch vụ
 • Sau khi nhà nhập khẩu chuyển đầy đủ số tiền ký quỹ, một tài khoản tín thác sẽ được mở để ghi số tiền ký quỹ đồng thời ngân hàng cũng thông báo cho người xuất khẩu về việc tài khoản tín thác đã hoạt động. 

 • (2) Sau khi kiểm tra các điều kiện của tài khoản tín thác, nếu chấp nhận nhà xuất khẩu giao hàng cho người vận tải để chuyển đến nơi nhà nhập khẩu yêu cầu.

 • (3)Nhà xuất khẩu sau khi tiến hành giao hàng thì xuất trình những chứng từ mà Bản ghi nhớ yêu cầu tại ngân hàng.

 • (4) Ngân hàng tiến hành kiểm tra chứng từ theo yêu cầu của Bản ghi nhớ, nếu thấy phù hợp thì tiến hành ghi Có cho người Xuất khẩu và ghi Nợ tài khoản ký quỹ của người Nhập khẩu, sau khi đã thu phí dịch vụ Ngân hàng theo chỉ thị trong Memorandum.

 • (5) Ngân hàng giao chứng từ lại cho nhà Nhập khẩu.

 • 3. Trường hợp áp dụng

 • Quan hệ bạn hàng tốt và thân tín giữa hai bên xuất và nhập khẩu. Đặc biệt người nhập khẩu phải rất tin tưởng ở người người xuất khẩu.
 • Khi bán những mặt hàng khan hiếm trên thị trường và người xuất khẩu muốn có đảm bảo chắc chắn trong thanh toán.
 • Lưu ý: Phương thức thanh toán CAD chỉ thực sự có lợi cho nhà xuất khẩu khi họ chọn được ngân hàng uy tín và bộ chứng từ có khả năng lấy được.
Zalo
Hotline