QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Email: annanguyenlogistics@gmail.com

Hotline: 0966247488 - 0767891827

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Ngày đăng: 27/02/2024 09:25 AM

Quy trình vận chuyển hàng hóa quốc tế đóng vai trò rất quan trọng đối với Doanh nhiệp. Doanh nghiệp càng hiểu rõ quy trình thì quá trình vận chuyển hàng hóa tới tay khách hàng sẽ nhanh hơn và trong tình trạng hoàn hảo. Điều này sẽ giúp tăng hiệu suất kinh doanh của Doanh nghiệp.

 

Nhờ có Thương mại điện tử đã đưa các quốc gia kết nối giao thương lại gần với nhau hơn. Từ đây hình thành dòng luân chuyển hàng hóa giữa các quốc gia với sự tham gia của các bên như sau:

https://annanguyenlogistics.com/upload/elfinder/NewFolder/LOGISTICS...jpg

Bên Bán (Seller, Suppllier): Mỗi doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường đều có những sản phẩm thế mạnh đặc trưng cho doanh nghiệp của mình, sản phẩm có thể là hữu hình hoặc vô hình và họ đem những sản phẩm của mình trao đổi với các doanh nghiệp khác ở các quốc gia khác nhau. Từ đó hình thành nên quan hệ mua bán.

 

Bên Mua (Buyer): Dựa trên nhu cầu của Doanh nghiệp hoặc nhu cầu của thị trường Bên Mua sẽ tìm kiếm các đối tác nhà cung cấp sản phẩm phù hợp với Doanh nghiệp của mình hoặc phù hợp với thị trường.

 

Nhà vận chuyển nội địa (Inland freight): Đây là những nhà vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất ra sản phẩm giao cho các địa điểm tập kết hàng hóa như: Cảng Hàng Không Quốc Tế, Cảng Biển Quốc Tế,…

 

Hải Quan nước Xuất khẩu (Export Customs): Bất kỳ 1 sản phẩm nào muốn dịch chuyển ra khỏi quốc gia đều phải làm thủ tục Hải quan xuất khẩu và chịu sự quản lý của cơ quan Hải quan cho đến khi sản phẩm đưa ra khỏi quốc gia của Doanh nghiệp xuất khẩu.

 

Hải Quan nước Nhập khẩu (Import Customs): Bất kỳ 1 sản phẩm nào muốn đưa vào tiêu thụ hoặc phân phối tại thị trường trong nước đều phải làm thủ tục Hải quan nhập khẩu và chịu sự quản lý của cơ quan Hải quan cho đến khi hàng hóa được thông quan và giải phóng hàng tại cửa khẩu nơi Doanh nghiệp thực hiện Thủ tục hải quan.

 

Nhà vận chuyển quốc tế (International freight): Quyền sở hữu hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua phụ thuộc vào điều khoản giao hàng theo Incoterms. Các nhà vận chuyển quốc tế giúp cho hoạt động Thương mại quốc tế kết nối với nhau.

 

Zalo
Hotline